Betong - Allt kraftfullt om Betong
Specialbetong

Specialbetong

Det finns flera olika typer av betonger som har speciella egenskaper. Dessa typer av betong används för att passa olika tillämpningar för att öka hållfastheten, säkerheten eller tåligheten.

Frostbeständig betong

Det finns betong som tål frost genom att tillsatser i betongen skapar små luftporer i vilka vatten kan expandera då den fryser.

Betong som inte spjälkas

Betong som innehåller vatten och utsätts för höga temperaturer vid t.ex. brand kan orsaka explosioner med hög energi då vattnet i betongen börjat koka. Detta kan ske i till exempel tunnlar om ett lastbil har börjat brinna och kallas spjälkning.

För att undvika att betongen spjälkar tillsäts fibrer till betongen, ofta i form av plast. När temperaturen i betongen stiger så smälter plastfibrerna vilket göra att vattenången som bildas i värmen kan tränga ut genom betongen.Färgad betong

Det går att köpa färgad betong vilket kan pigga upp omgivningen Den färgade betongen har samma egenskaper som vanlig betong men till den färgade betongen tillsätts ett pigment och speciellt ballast.

En rekommendation är att provgjuta den färgade betongen för att vara säker på att nyansen blir den rätta.

Tungbetong

Tungbetong väger mer är 2600 kg/m3 och har tunga material som ballast. Tungbetongen används mest som motvikt men även för att bättre dämpa radioaktiv strålning.

Lättbetong

Tungbetong kan väga så lite som 400 kg/m3 men finns upp till 600 kg/m3 och har lätta porösa material som ballast som t.ex. lecakulor.

Blåbetong

Blåbetong tillverkades av bland annat uranrika alunskiffer som var orsaken till radon. Användningen av blåbetong upphörde 1980 just på grund av höga radonhalter.