Betong - Allt kraftfullt om Betong
Skillnad på betong och cement

Skillnad på betong och cement

Det är lätt att blanda ihop begreppen betong och cement men det är skillnad på betong och cement.

Cement

Cement är ett hydrauliskt bindemedel som hårdnar i kontakt med vatten och blir stelt samt löses inte i vatten.

Cement tillverkas bland annat av kalksten som malts till pulver samt lera. Kalken och leran blandas och bränns till små cementkulor. Tillverkningen av cementkulorna tillverkas i omkring 1450°C värme i stora ugnar som roterar.

Att tillverka cementen som används i betongen kräver stora mängder energi.

Betong

Betong tillverkas av cement, ballast och vatten och är en slutprodukt som cement kan användas till.