Betong - Allt kraftfullt om Betong
Gjuta betong

Gjuta betong

Innan en gjutning av betong kan påbörjas måste gjutplatsen förberedas.

  • En gjutkrage behöver byggas som begränsar betongens möjlighet att rinna ut under gjutningen.
  • Armeringsjärn ska placeras i gjutkragen för att förstärka betongen och minska risken för att betongen spricker.

Armera betongen

När man ska gjuta betong ska betongen armeras för att hög hållfastigheten ska erhållas, speciellt för dragpåkänningar.

Vibrera betongen

Efter att betongen pumpats ut mellan armeringsjärnen måste betongen vibreras med speciella betongvibratorer för att kompaktera betongen vid gjutningen. Betongvibratorna uppgift är att vibrera bort luftbubblor och luftfickor som finns inbäddad i betongen när gjutningen påbörjas och att dessa försvagningspunkter försvinner.Betongen ska torka

För att betongen ska få en hög hållfasthet behöver betongen torka efter gjutningen utan belastning eller vibrationer under en tid. Hur länge det tar för betongens yttre lagret att bli tort och hårt beror på typen av betong och tjockleken på betongen. Normal stelnar betongen på ett par timmar.

Vattenbegjuta betongen

Efter att betongen är gjuten, har vibrerats samt stelnat måste betongen vattenbegjutas. Detta beror på att när kalken i betongen bränner efter att ha blandats med vatten så bildas mycket värme. Om inte betongen då kyls kontinuerligt med vatten under ett par dygn så kommer den att bli mycket var om spricka.