Betong - Allt kraftfullt om Betong
Användningsområden för betong

Användning av betong

Betong har otroligt många tillämpningsområden. Densiteten för vanlig betong är 2300-2400 kg/m3 och omkring 15-20 % av betongen består av håligheter och ju färre håligheter betongen har desto starkare är betongen. Därför är det mycket viktigt att betongen vibreras med en betongvibrator i samband med gjutningen så att alla luftbubblor får möjlighet att ta sig till ytan innan de blir inneslutning i betongen.

Hus i betong

Betong används mycket i hus och framförallt är golv i betong mycket vanligt och även väggar i betong är praktiskt ur bullersynpunkt. Allt fler lägenheter byggs i betong för att betongen dämpar ljud mycket bra men även är säkert ur brandsäkerhetssynpunkt.

Broar i betong

Nästan alla broar vid våra vägar är tillverkade i betong.Tunnlar i betong

Betong är utan tvekan det bästa materialet för tunnlar men det är viktigt att betongen i större tunnlar är armerad med plastfibrer för att undvika spjälkning.

Fundament i betong

Betong används nästan alltid för att bygga fundamentet för höga byggnader och torn som ska stå stadigt. Till exempel används cirka 500 m3 betong för varje vindkraftverk som inte förankras i berggrunden.