Betong - Allt kraftfullt om Betong
Betong

Betong

Betong är ett material som används till främst byggnadskonstruktioner som betonggolv, broar, betongplattor på marken men även betongväggar och möbler tillverkade i betong.

Betongen består av mindre stenar, grus eller sand, vilket kallas ballast, samt cement som blandats med vatten. Dessutom kan betongen förstärkas med någon filler som kan användas som armering eller dragförstärkning.

Fördelar med betong

Betong är ett fantastiskt byggnadsmaterial eftersom det har en mycket hög hållfasthet, framför allt gällande tryck, samt att betongen är mycket beständig och har lång livslängd.

Betongens egenskaper

Egenskaperna för betongen kan varieras genom att förhållande mellan vatten och cement förändras. Dessutom styrs betongens egenskaper av vilken storlek på ballasten somBetongens ballast

Betongen

Ballasten i betongen består av småsten och sand i olika storlekar. Storleken på ballasten brukar variera mellan 0.1 mm upp till 30 mm.

Transport av betong

Det vanligaste är att betongen kommer färdigblandad i betongbilar till den byggarbetsplats där betongen ska användas. Denna betong blandas i särskilda betongfabriker.

Betongbilarna har stora snurrande trummor som roterar hela tiden från betongfabriken till dess att betongen pumpas ut på arbetsplatsen. Om inte betongbehållaren roterar hela tiden stelnar betongen och blir den inte helt homogen. I värsta fall stelnar betongen i betongblandaren och hela blandaren måsta kasseras.

Densiteten för betong

Betongens densitet varierar beroende på vilken betong som används.

  • Vanliga betong 2300-2400 kg/m3
  • Tungbetong räknas betong som har en densitet över 2600 kg/m3
  • Lättbetong kan väga så lite som 400 kg/m3